Utfärd 13.8.2019 start kl. 09:00

09:00 Start från Åbo Domkyrka (vänligen infinn på plats i tid), tiden är avgångstid.


Vi besöker bl.a Kalliolaakson linna i Bjärnå därefter färden fortsätter till Tykö (fi Teijo). I Tykö, besöks bruket och kyrkan samt intages lunch. Efteråt möjlighet att besöka Mathildedals bruksby och dess många bodar.
15:30 start tillbaka till Åbo.

Kalliolaakson linna

Tykö bruk

Tykö kyrka - Teijon kirkko

Mathildedals Bruksverkstäder

Självkostnadspris EUR 76.00 per deltagare.

Priset inkluderar:

  • Bussresa tur och retur med abonnerad buss
  • Kaffe och tilltugg vid Kalliolaakson linna
  • Inträdesavgifter och guidning
  • Lunch i Mathildedal

Resan arrangeras av J&M Launokorpi Oy och vi kör längs riksväg 110 till Salo. Vi har möjlighet att plocka upp resenärer längs vägen. Meddela om påstigning vid anmälan till resan.

Medlemmarnas avecer hjärtligt välkomna !

Bindande anmälan till sekr. Nils G Holm tel.: 044-514 0846.

Resan bör vara inbetald senast 26.07.2019 på föreningens konto.

Nautical Club förbehåller sig rätten till förändringar.


Välkommen på utfärd !