Kommande möten

Blog Image
  • 4 oktober 2020
    Nautical Clubs styrelse har 1.10.2020 beslutat att fortsätta med avbrottet av verksamheten för hösten 2020. Sålunda arrangeras inte de sedvana månadsmöten denna höst. Beslutet har gjorts på basen av det stigande antalet inrapporterade CoVID-19 fall i Finland.
  • 1 mars 2020
    Företagsjuristen Linda Langh håller föredrag om Langh Techs scrubbers. Tisdag 3.3.2020 kl. 19:00 Café Tiljan.