19:00 Café Tiljan, Åbo Svenska Teater

Föredrag om 'Juliana serien' som ingick i Finnlines flotta på 1980-talet.